χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
στο πλαίσιο αφής
Επιτροπή αφής IR
Πολυ οθόνη αφής
Τμήματα οθόνης αφής
Οθόνη αφής PCAP
Χωρητικό φύλλο αλουμινίου αφής
διαλογικό ηλεκτρονικό whiteboard
Διαλογικές επίπεδες οθόνες